شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل پمپ های آتش نشانی

تاریخ: مرداد 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 10 دستگاه پمپ آتش نشانی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین دو دستگاه آنالایزر ارتعاشات

تاریخ: مرداد 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید دو دستگاه آنالایزر ارتعاشات چهار کاناله را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مزایده عمومی فروش هوی اند

تاریخ: مرداد 09، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 150،000 تن متریک هوی اند را از طریق مزایده عمومی بین المللی به روش ترم تحویل در اسکله شهید رجایی (FOB) به فروش برساند.


مزایده فروش نفتای میانی

تاریخ: مرداد 09، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 150،000 تن متریک نفتای میانی را از طریق مزایده عمومی بین المللی به روش ترم تحویل در اسکله شهید رجایی (FOB) به فروش برساند.


Invitation to Tender

تاریخ: مرداد 09، 1398

Persian Gulf Star Oil Company (PGSOC) intends to sell part of its product, Medium Naphtha (150,000 MT), through running a public tender in term of delivery FOB (Free On Board) Rajaee port in Bandar Abbas


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :