بالا

مناقصه عمومی تامین سه دستگاه مبدل surface Condenser

تاریخ: مرداد 16، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین سه دستگاه مبدل surface Condenser  مروبط به کمپرسورها را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند


مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل پمپ های آتش نشانی

تاریخ: مرداد 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 10 دستگاه پمپ آتش نشانی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین دو دستگاه آنالایزر ارتعاشات

تاریخ: مرداد 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید دو دستگاه آنالایزر ارتعاشات چهار کاناله را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مزایده عمومی فروش هوی اند

تاریخ: مرداد 09، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 150،000 تن متریک هوی اند را از طریق مزایده عمومی بین المللی به روش ترم تحویل در اسکله شهید رجایی (FOB) به فروش برساند.


مزایده فروش نفتای میانی

تاریخ: مرداد 09، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 150،000 تن متریک نفتای میانی را از طریق مزایده عمومی بین المللی به روش ترم تحویل در اسکله شهید رجایی (FOB) به فروش برساند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر لنگه، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :