بالا

مناقصه عمومی خرید 61 دستگاه دوش ایمنی و چشم شوی اضطراری Emergency Eye Wash and Safety Shower

تاریخ: دی 06، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید 61 دستگاه دوش و چشم شوی ایمنی مورد نیاز واحدهای پالایشگاهی را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین تجهیزات برق (2)

تاریخ: دی 01، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین تجهیزات برق (2) شامل  Contactor، کلیدهای MCB و MCCB و غیره را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل کالاهای لوله‌کشی

تاریخ: دی 01، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین کالاهای لوله کشی شامل انواع Butterfly، Elbow، Flange، Gasket و غیره را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین تجهیزات برق (3)

تاریخ: دی 01، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین تجهیزات برق (3) شامل کارت های AVR ، Transducer ، Energy Meter و غیره را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده /تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی فعالیت های اجرا و آب‌بندی سامپ‌ها و حوضچه‌های سایت  

تاریخ: آذر 30، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد فعالیت های اجرا و آب‌بندی سامپها و حوضچه‌های سایت را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :