شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی تامین تجهیزات ابزار دقیق

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین چهار دستگاه UPS

تاریخ: مرداد 23، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین چهار دستگاه UPS سه فاز و20KVA  از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین کالای عمده لوله صنعتی 

تاریخ: مرداد 23، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین کالای عمده لوله صنعتی (Piping bulk materials) را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین میز و صندلی رستوران

تاریخ: مرداد 20، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 920 عدد صندلی و 170 عدد میز مورد نیاز رستوران خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی  (BA Compressor)

تاریخ: مرداد 16، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی BA مخصوص آتش­ نشانی را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :