بالا

مناقصه عمومی خرید 12 عدد Filter Strainers

تاریخ: آبان 28، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید 12 عدد Filter Strainer for Booster Pumps مورد نیاز ایستگاه های عسلویه و تقویت فشار کال را از طريق مناقصه عمومی به سازنده دارای صلاحیت و تجربه کاری مرتبط واگذار کند.


مناقصه عمومی عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاه

تاریخ: آبان 25، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد اجرای عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله و تجهیزات واقع در پالایشگاه و تأسیسات وابسته (در واحد آبگیر پالایشگاه، ایستگاه تلمبه خانه واقع در شهر عسلویه و خطوط لوله خوراک 36 اینچ حد فاصل عسلویه و بندرعباس به طول تقریبی 388 کیلومتر) را از طريق مناقصه عمومی به شرکت دارای صلاحیت و تجربه کاری مرتبط واگذار کند.


مناقصه عمومی تحکیم بسترسایت پالایشگاه به روش تزریق دوغاب

تاریخ: آبان 19، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد پروژه تحکیم بستر‌ سایت پالایشگاه به روش تزریق‌ دوغاب را از طريق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرايط واگذار کند.


تجدید مزایده عمومی فروش مصالح ضایعاتی و مستعمل چوبی و فلزی

تاریخ: آبان 17، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد مصالح ضایعاتی و مستعمل چوبی و فلزی به ترتیب به وزن تقریبی 330 و 720 تن موجود در پالایشگاه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.


مناقصه عمومی احداث خط جدید آب رسانی( شبکه آب دریا)

تاریخ: آبان 11، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد پروژه احداث خط جدید آب رسانی ( شبکه آب دریا ) پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :