بالا

مناقصه عمومی خرید 54 عدد کانکس

تاریخ: دی 09، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد کانکس های مورد نیاز خود را در ابعاد و مشخصات مختلف از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل 84 تن Fineamin Scav06

تاریخ: دی 08، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد 84 تن از ماده فاین آمین را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید مخازن (بولت) نیتروژن مایع 6,000 لیتری

تاریخ: دی 07، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید سه عدد مخزن (بولت) نیتروژن مایع 6,000 لیتری به همراه پمپ و متعلقات آن را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید 61 دستگاه دوش ایمنی و چشم شوی اضطراری Emergency Eye Wash and Safety Shower

تاریخ: دی 06، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید 61 دستگاه دوش و چشم شوی ایمنی مورد نیاز واحدهای پالایشگاهی را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین تجهیزات برق (2)

تاریخ: دی 01، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین تجهیزات برق (2) شامل  Contactor، کلیدهای MCB و MCCB و غیره را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :