بالا

مناقصه عمومی تکمیل فعالیت های خُرد ساختمان های اداری - مهندسی پالایشگاه در بخش سیویل

تاریخ: 17 اردیبهشت، 1399
مناقصه عمومی تکمیل فعالیت های خُرد ساختمان های اداری - مهندسی پالایشگاه در بخش سیویل

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تکمیل فعالیت های خُرد ساختمان های اداری - مهندسی پالایشگاه در بخش سیویل را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تکمیل فعالیت های خُرد ساختمان های اداری - مهندسی پالایشگاه در بخش سیویل را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند. از این رو از همه شرکت های معتبر دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا مورخ 25/02/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد از طریق پست الکترونیکی اقدام کنند. 

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

تاریخ بازدید: مورخ 27/02/1398، ساعت 9:30 صبح با نامه معرفی نماینده توسط مناقصه گران جهت هماهنگی با حراست مجموعه جهت ورود به پالایشگاه  

مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 08/03/1399

محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :