بالا

مناقصه عمومی خرید تجهیزات پایش و کنترل خوردگی (corrosion coupon/probe)

تاریخ: 20 اردیبهشت، 1399
مناقصه عمومی خرید تجهیزات پایش و کنترل خوردگی (corrosion coupon/probe)

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید  تجهیزات پایش و کنترل خوردگی (کوپن و پراب خوردگی) مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید  تجهیزات پایش و کنترل خوردگی (کوپن و پراب خوردگی) مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های معتبر دعوت می­شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا مورخ 27/02/1399 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه یا به صورت مکاتبات الکترونیکی اقدام کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس.

مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 10/03/1399

 

محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :