بالا

مناقصه عمومی خرید الکتروموتورهای کولرهای هوایی

تاریخ: 23 اردیبهشت، 1399
مناقصه عمومی خرید الکتروموتورهای کولرهای هوایی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید 60 دستگاه الکتروموتور کولرهای هوایی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید 60 دستگاه الکتروموتور کولرهای هوایی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌­شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 30/02/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد از طریق پست الکترونیکی اقدام کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 10/03/1399

نشانی دریافت اسناد: بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :