بالا

مناقصه عمومی تهیه، ساخت و نصب استراکچر فلزی استقرار کولرهای هوایی طرح افزایش ظرفیت

تاریخ: 10 تیر، 1399
مناقصه عمومی تهیه، ساخت و نصب استراکچر فلزی استقرار کولرهای هوایی طرح افزایش ظرفیت

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی جهت استقرار کولرهای هوایی طرح افزایش ظرفیت واقع در پالایشگاه میعانات گازی به وزن حدود 570 تن را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی جهت استقرار کولرهای هوایی طرح افزایش ظرفیت واقع در پالایشگاه میعانات گازی به وزن حدود 570 تن را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند. از این رو از همه شرکت های باتجربه و معتبر دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 15/04/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.  
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
تاریخ بازدید: 18/04/1399، ساعت 9:30 صبح با نامه معرفی نماینده توسط مناقصه‌گران جهت هماهنگی با حراست مجموعه برای ورود به پالایشگاه  
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 25/04/1399 
محل تحویل پاکت های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها. تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :