بالا

مزایده عمومی فروش بشکه‌های خالی سالم، ضایعاتی و مستعمل فلزی و پلی‌اتیلن

تاریخ: 26 اسفند، 1399
مزایده عمومی فروش بشکه‌های خالی سالم، ضایعاتی و مستعمل فلزی و پلی‌اتیلن

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد فروش بشکه‌های خالی سالم، ضایعاتی و مستعمل فلزی و پلی‌اتیلن را از طريق مزایده عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01529

 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد فروش بشکه‌های خالی سالم، ضایعاتی و مستعمل فلزی و پلی‌اتیلن را از طريق مزایده عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه متقاضیان دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مزایده تا تاریخ 15/01/1400 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند. متقاضیان برای دریافت اسناد مزایده به آدرس www.pgsoc.ir مراجعه فرمایند. مبنای حضور در مزایده، دریافت نامه اعلام آمادگی از سمت متقاضیان شرکت در مزایده است.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت می‌بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره 31312660-076 و 31312633-076 تماس حاصل فرمایند.)

زمان بازدید: مورخ 17/01/1400، ساعت 11:30 .

متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 15/01/1400 نسبت به معرفی نماینده خود جهت بازدید اقدام کنند.

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مزایده: تا پایان وقت اداری مورخ 31/01/1400

محل تحویل بسته پیشنهادی مزایده: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

دریافت اسناد
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :