شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی احداث پست روستای كال و توسعه پست شهرستان لامرد
بالا

مناقصه عمومی احداث پست روستای كال و توسعه پست شهرستان لامرد

تاریخ: 12 اردیبهشت، 1400
مناقصه عمومی احداث پست روستای كال و توسعه پست شهرستان لامرد

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد طراحي، احداث و راه اندازي پست 6.3/ 132 كيلولت AIS ايستگاه تقویت فشار «روستای کال» و همچنین توسعه پست 132/400 کیلو ولت لامرد را مطابق با استانداردها و دستورالعمل هاي وزارت نيرو و استانداردهاي ملي و بين المللي به روش EPC از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01531

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد طراحي، احداث و راه اندازي پست 6.3/ 132 كيلولت AIS ايستگاه تقویت فشار «روستای کال» و همچنین توسعه پست 132/400 کیلو ولت لامرد مطابق با استانداردها و دستورالعمل هاي وزارت نيرو و استانداردهاي ملي و بين المللي به روش EPC را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرايط واگذار کند. بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 22/02/1400 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
ضمانت نامه شرکت در مناقصه: بیست میلیارد (20،000،000،000) ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت می‌بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره 31312677-076 و 31313357-076 تماس حاصل فرمایند.)
مکان و زمان بازدید: استان فارس، شهرستان لامرد، شهر اشکنان، حد فاصل جادی اَهِل پاقلات - روستای کال جهت احداث پست 3.6 /132 و شهرستان لامرد جهت توسعه پست 132/ 400 در تاریخ 28/02/1400 ساعت 9. 
متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 25/02/1400 نسبت به معرفی نماینده خود جهت بازدید اقدام فرمایند.
مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 10/03/1400.  
محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :