شرکت نفت ستاره خلیج فارس - تجدید مناقصه عمومی عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاه
بالا

تجدید مناقصه عمومی عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاه

تاریخ: 14 تیر، 1400
تجدید مناقصه عمومی عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد اجرای عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله و تجهیزات واقع در پالایشگاه و تأسیسات وابسته را از طريق مناقصه عمومی به شرکت دارای صلاحیت و تجربه کاری مرتبط واگذار کند.

PGSOC-LEC-TE-01445

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد اجرای عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله و تجهیزات واقع در پالایشگاه و تأسیسات وابسته (در واحد آبگیر پالایشگاه، ایستگاه تلمبه خانه واقع در شهر عسلویه و خطوط لوله خوراک 36 اینچ حد فاصل عسلویه و بندرعباس به طول تقریبی 388 کیلومتر) را از طريق مناقصه عمومی به شرکت دارای صلاحیت و تجربه کاری مرتبط واگذار کند. بنابراین از متقاضیان محترم دعوت می¬شود برای تهیه اسناد مناقصه از  تاریخ 16/04/1400 لغایت 26/04/1400 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.   
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت (شماره شبا IR510180000000002390381134) به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس.   
تاریخ بازدید: 28/04/1400، ساعت 10:00 صبح با نامه معرفی نماینده توسط مناقصه گران برای هماهنگی با حراست مجموعه 
مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 10/05/1400
محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندر عباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
 تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

دستور العمل انجام مکاتبات مناقصات و مزایده ها
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :