شرکت نفت ستاره خلیج فارس - اطلاعیه امور حقوقی، حاکمیت شرکتی و قراردادها
بالا

اطلاعیه امور حقوقی، حاکمیت شرکتی و قراردادها

تاریخ: 29 تیر، 1400
اطلاعیه امور حقوقی، حاکمیت شرکتی و قراردادها

امور حقوقی، حاکمیت شرکتی و قراردادها شرکت نفت ستاره خلیج فارس با توجه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، مناقصاتی را که تاریخ تحویل ارائه پیشنهاد آن‌ها در بازه زمانی 29/04/1400 لغایت 16/05/1400 بوده است، به مدت هفت روز تمدید کرد.

مناقصه گران محترم شرکت نفت ستاره خلیج فارس

با توجه به همه‌گیری COVID-19 و نظر به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی گروه‌های شغلی 2 الی 5 ، به استحضار می‌رساند، مناقصاتی که تاریخ تحویل ارائه پیشنهاد آن‌ها در بازه زمانی 29/04/1400 لغایت 16/05/1400 بوده است، مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه از آخرین زمان اعلام شده به مدت هفت روز تمدید می‌شود.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :