شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مزایده فروش نفتای میانی
بالا

مزایده فروش نفتای میانی

تاریخ: 09 مرداد، 1398
مزایده فروش نفتای میانی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 150،000 تن متریک نفتای میانی را از طریق مزایده عمومی بین المللی به روش ترم تحویل در اسکله شهید رجایی (FOB) به فروش برساند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 150،000 تن متریک نفتای میانی را از طریق مزایده عمومی بین المللی به روش ترم تحویل در اسکله شهید رجایی (FOB) به فروش برساند. لذا از تمامی شرکت‌های حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مزایده از تاریخ  09/05/1398 لغایت 14/05/1398 با معرفی نماینده به آدرس: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، واحد امور حقوقی و قراردادها، مراجعه و اقدام کنند. شایان ذکر است اطلاعات بیشتر در وبسایت شرکت به آدرس www.pgsoc.ir درج شده است.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کد پستی :  7931181183، ایمیل: legal@pgsoc.ir
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد مزایده فروش نفتای میانی
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :