شرکت نفت ستاره خلیج فارس - فراخوان شناسایی تولید یا تأمین‌کنندگان ماده هیدروژن پراکسید 50 درصد
بالا

فراخوان شناسایی تولید یا تأمین‌کنندگان ماده هیدروژن پراکسید 50 درصد

تاریخ: 12 مهر، 1400
فراخوان شناسایی تولید یا تأمین‌کنندگان ماده هیدروژن پراکسید 50 درصد

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین آب اکسیژنه صنعتی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین‌کننده واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01654

 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین آب اکسیژنه صنعتی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین‌کننده واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود با مراجعه به وب‌سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات تا تاریخ 25/07/1400 با ارسال نامه، اعلام آمادگی خود را از طریق پست الکترونیکی ارسال فرمایند. مبنای حضور در مناقصه، دریافت نامه اعلام آمادگی از سوی متقاضیان است.

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 05/08/1400

محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :