شرکت نفت ستاره خلیج فارس - تجدید مناقصه عمومی تامین کالا، ساخت، حمل و نصب سازه
بالا

تجدید مناقصه عمومی تامین کالا، ساخت، حمل و نصب سازه

تاریخ: 18 مهر، 1400
تجدید مناقصه عمومی تامین کالا، ساخت، حمل و نصب سازه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تمامی فعالیت­های تامین کالا، ساخت، حمل و نصب سازه بخش سوم اسکلت فلزی، جوشی و پیچ مهره ای پیش ساخته (شامل تمامی قطعات اصلی و فرعی بر اساس تعداد و مشخصات فنی اسناد مناقصه به وزن تقریبی 700 هزار کیلوگرم (700 تن)، تمیزکاری سندبلاست و پوشش با رنگ برای نصب بخش سوم انبار کالا به همراه تمامی ادوات نصب) را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01714

 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تمامی فعالیت­های تامین کالا، ساخت، حمل و نصب سازه بخش سوم اسکلت فلزی، جوشی و پیچ مهره ای پیش ساخته (شامل تمامی قطعات اصلی و فرعی بر اساس تعداد و مشخصات فنی اسناد مناقصه به وزن تقریبی 700 هزار کیلوگرم (700 تن)، تمیزکاری سندبلاست و پوشش با رنگ برای نصب بخش سوم انبار کالا به همراه تمامی ادوات نصب) را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا مورخ 24/07/1400 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134 به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس.

تاریخ بازدید: مورخ 27/07/1400، ساعت 11:30. متقاضیان باید حداکثر تا مورخ 25/07/1400 نسبت به معرفی نماینده خود برای بازدید اقدام فرمایند.

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 10/08/1400

محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2919، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

دستورالعمل انجام مکاتبات مناقصات و مزایده ها
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :