شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی تامین دو دستگاه آنالایزر ارتعاشات
بالا

مناقصه عمومی تامین دو دستگاه آنالایزر ارتعاشات

تاریخ: 12 مرداد، 1398
مناقصه عمومی تامین دو دستگاه آنالایزر ارتعاشات

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید دو دستگاه آنالایزر ارتعاشات چهار کاناله را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید دو دستگاه آنالایزر ارتعاشات چهار کاناله را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، لذا از همه تامین‌کنندگان دعوت می¬شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 16/05/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس؛ کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :