شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی تامین کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی  (BA Compressor)
بالا

مناقصه عمومی تامین کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی  (BA Compressor)

تاریخ: 16 مرداد، 1398
مناقصه عمومی تامین کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی  (BA Compressor)

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی BA مخصوص آتش­ نشانی را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی BA مخصوص آتش ­نشانی را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند. از این رو از همه‌ی تامین­کنندگان دعوت می­شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 23/05/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183، ایمیل: legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :