شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی تامین 14 عدد تابلو برق
بالا

مناقصه عمومی تامین 14 عدد تابلو برق

تاریخ: 16 مرداد، 1398
مناقصه عمومی تامین 14 عدد تابلو برق

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 14 عدد تابلو برق را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 14 عدد تابلو برق را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، از این رو از همه تامین­کنندگان دعوت می ­شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 23/05/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183، ایمیل: legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :