شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی تامین میز و صندلی رستوران
بالا

مناقصه عمومی تامین میز و صندلی رستوران

تاریخ: 20 مرداد، 1398
مناقصه عمومی تامین میز و صندلی رستوران

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 920 عدد صندلی و 170 عدد میز مورد نیاز رستوران خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 920 عدد صندلی و 170 عدد میز مورد نیاز رستوران خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، از این رو از همه تامین‌کنندگان دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 30/05/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند. شایان ذکر است سایر اطلاعات مناقصه در سایت شرکت به آدرس www.pgsoc.ir درج شده است.
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183 ، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 

 

اسناد مناقصه عمومی تامین میز و صندلی رستوران
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :