شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصه عمومی تامین کالای عمده لوله صنعتی 
بالا

مناقصه عمومی تامین کالای عمده لوله صنعتی 

تاریخ: 23 مرداد، 1398
مناقصه عمومی تامین کالای عمده لوله صنعتی 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین کالای عمده لوله صنعتی (Piping bulk materials) را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین کالای عمده لوله صنعتی (Piping bulk materials) را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، لذا از همه شرکت های متقاضی دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 30/05/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183، ایمیل: legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :