بالا

تمدید مناقصه عمومی تامین پمپ های مورد نیاز واحد آتش نشانی

تاریخ: 01 مهر، 1398
تمدید مناقصه عمومی تامین پمپ های مورد نیاز واحد آتش نشانی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 10 دستگاه­ پمپ آتش نشانی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 10 دستگاه­ پمپ آتش نشانی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، از این رو از همه تامین ­کنندگان دعوت می ­شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 08/07/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند. لازم به ذکر است سایر اطلاعات مناقصه در سایت شرکت به آدرس: www.pgsoc.ir درج شده است.

نشانی دریافت اسناد: بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183، ایمیل:  legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

سایر اطلاعات مناقصه
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :