بالا

مناقصه عمومی تأمین اقلام کمپرسور

تاریخ: 14 مهر، 1398
مناقصه عمومی تأمین اقلام کمپرسور

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین بخشی از قطعات کمپرسور IHI CENTRIFUGAL AIR COMPRESSORS  نوع E-MOTOR , TRE80 مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین بخشی از قطعات کمپرسور IHI CENTRIFUGAL AIR COMPRESSORS  نوع E-MOTOR , TRE80 مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند. از این رو از همه تامین­کنندگان دعوت می ­شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 20/07/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند. گفتنی است سایر اطلاعات مناقصه در سایت شرکت به آدرس www.pgsoc.ir درج شده است.

نشانی دریافت اسناد: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183، ایمیل:  legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :