بالا

فراخوان شناسایی شرکت های مشاور جهت انجام EIA طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه

تاریخ: 28 مهر، 1398
فراخوان شناسایی شرکت های مشاور جهت انجام EIA طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد انجام ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح افزایش ظرفیت را به مشاور واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد انجام ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح افزایش ظرفیت را به مشاور واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار کند. از این رو از همه متقاضیان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می‌شود  تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ 11/08/1398 به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندر لنگه ، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.
کدپستی: 7931181183  تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، 2748

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد ارزیابی
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر لنگه، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :