بالا

مناقصه عمومی تامین اقلام سیستم F&G

تاریخ: 08 آبان، 1398
مناقصه عمومی تامین اقلام سیستم F&G

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین اقلام مورد نیاز سیستم F&G(هشدار اطفاء حریق) را از طريق مناقصه عمومی به تامین­ کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین اقلام مورد نیاز سیستم F&G(هشدار اطفاء حریق) را از طريق مناقصه عمومی به تامین­ کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت های معتبر دعوت می­ شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 20/08/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند. سایر اطلاعات مناقصه در سایت شرکت به آدرس (www.pgsoc.ir) درج شده است.

 

آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندر لنگه ، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها
کدپستی: 7931181183  تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، 2748

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :