بالا

فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای پروژه تثبیت لوله های آبگیری از دریا

تاریخ: 21 آبان، 1398
فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای پروژه تثبیت لوله های آبگیری از دریا

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، عملیات گونی‌گذاری زیر و اطراف خطوط آب دریا را به پیمانکار دارای سابقه این موضوع، از طریق مناقصه عمومی واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، عملیات گونی‌گذاری زیر و اطراف خطوط آب دریا را به پیمانکار دارای سابقه این موضوع، از طریق مناقصه عمومی واگذار کند. لذا از تمامی شرکت‌های واجد شرایط دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال اسناد ارزیابی تا مورخ  30/08/1398 به آدرس هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.

 

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183، ایمیل:  legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :