شرکت نفت ستاره خلیج فارس - خبر
بالا

زوایای مختلف صادرات نخستین محموله بنزین کشور تشریح شد

تاریخ: مرداد 12، 1398

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس جزئیات و زوایای مختلف ارسال نخستین محموله‌ی بنزین صادراتی کشور و آینده‌ی این رویداد تاریخی را تشریح کرد.


ورود بنزین ستاره به رینگ بین‌الملل و بازارهای صادراتی

تاریخ: مرداد 08، 1398

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از عرضه‌ی بنزین این پالایشگاه در رینگ بین المللی بورس انرژی و ارسال اولین محموله‌ی صادراتی به بازارهای جهانی خبر داد.


نفت ستاره خلیج فارس، حامی منطقه حفاظت شده گنو

تاریخ: مرداد 05، 1398

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود، به صورت داوطلبانه با امضای تفاهم نامه ای حفاظت از ذخیره‌گاه زیست‌کره «گنو» را بر عهده گرفتیم.


سطح دانش بهداشتی در حوزه صنایع باید ارتقاء یابد

تاریخ: خرداد 21، 1398

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به اهمیت حفظ سلامت نیروها به منظور تداوم روند تولید و توسعه پایدار، گفت: در همین راستا سطح دانش بهداشتی در حوزه صنایع باید ارتقاء یابد.


سطح دانش بهداشتی در حوزه صنایع باید ارتقاء یابد

تاریخ: اردیبهشت 21، 1398

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به اهمیت حفظ سلامت نیروها به منظور تداوم روند تولید و توسعه پایدار، گفت: در همین راستا سطح دانش بهداشتی در حوزه صنایع باید ارتقاء یا...


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :