بالا

سطح دانش بهداشتی در حوزه صنایع باید ارتقاء یابد

تاریخ: خرداد 21، 1398

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به اهمیت حفظ سلامت نیروها به منظور تداوم روند تولید و توسعه پایدار، گفت: در همین راستا سطح دانش بهداشتی در حوزه صنایع باید ارتقاء یابد.


سطح دانش بهداشتی در حوزه صنایع باید ارتقاء یابد

تاریخ: اردیبهشت 21، 1398

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به اهمیت حفظ سلامت نیروها به منظور تداوم روند تولید و توسعه پایدار، گفت: در همین راستا سطح دانش بهداشتی در حوزه صنایع باید ارتقاء یا...


ستاره خلیج فارس، میزبان مراسم روز جهانی محیط زیست

تاریخ: اردیبهشت 18، 1398

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از میزبانی این شرکت در مراسم روز جهانی محیط زیست در هرمزگان خبر داد.


ستاره خلیج فارس، کارفرمای برتر در ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای

تاریخ: اردیبهشت 16، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان کارفرمای برتر در ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای انتخاب شد. 


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر لنگه، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :