شرکت نفت ستاره خلیج فارس - ویژه نامه افتتاح بزرگترین دستاورد صنعت پالایش کشور
بالا

ویژه نامه افتتاح بزرگترین دستاورد صنعت پالایش کشور

تاریخ: 05 بهمن، 1400
دانلود ویژه نامه
ویژه نامه افتتاح بزرگترین دستاورد صنعت پالایش کشور

افتتاح بزرگترین دستاورد صنعت پالایش کشور

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :